پارکینگ چند مرحله ای (Multi-Level)
مرداد ۱۰, ۱۳۹۷
میزگردان خودرو (Car Rotating Table)
مرداد ۱۰, ۱۳۹۷

پارکینگ زیرزمینی (نمونه ای از پارکینگ های ترکیبی)، برای استفاده بهینه از فضای زیرزمین ساختمان ها و استگاه های مترو طراحی شده است.

مزیت اصلی این مدل، جلوگیری از تخریب منظره شهری برای احداث پارکینگ می باشد.

حرکت ۳بعدی کاملا خودکار خودرو در این مدل، مدت زمان مورد نیاز برای پارک کردن خودرو را کاهش داده است.

مشاوره رایگان